Gá đồng hồ GA2

Gá đồng hồ GA2, Cổng đo NPT 1/2 inch, áp suất tối đa 700 bar

Giá (chưa thuế GTGT): 2.103.000 đ