Gá đồng hồ GA3

Gá đồng hồ GA3, Cổng đo NPT 1/4 inch, áp suất tối đa 700 bar

Giá (chưa thuế GTGT): 1.887.000 đ